English

Mini XLR 連接器

迷你XLR連接器, TQ-FH

  • Product Name: 迷你XLR母座連接器
檔案下載 檔案下載
加入詢價 您的詢價清單 (0)

迷你XLR母座連接器 迷你XLR母座連接器

TQ-FH/ TQ-FV-1

 

3~6 PIN 迷你XLR公座連接器

說明:

● PIN: 90°直角設計

● 有底座與無底座兩種設計,提供客人多項選擇

● 可安裝於機箱前面板/後面板以節省空間

Item

( *= contact quantity )

Shell Type Contact Contact Q'TY
TQ-(*)FH Female, Nickel/Black Chrome Plated with mount PCB mount Gold/ Right Angle 3P-6P
TQ-(*)FV-1 Female, Nickel/Black Chrome Plated PCB mount Gold/ Right Angle 3P-6P

Electrical

ITEM

3P/4P/5P

6P

Contact resistance

   

Insulation resistance

>510M ohm (hi-temp. & moisture environment >100M ohm)

>510M ohm

Dielectric strength

1000 DCV

250 DCV

Rated current

5A / 4A (5P)

1.5A

AWG

24AWG

28AWG

 

Mechanical

ITEM

3P/4P/5P

6P

Life/Insert & Withdraw

≧5000 Cycles

≧2000 Cycles

Insertion/Withdrawal Force

Insert 6.1 1b/Withdraw 5.6 lb Max.

13 lb MAX..